0850 622 67 00

İGÜ’de 1. Seviye Yangın Eğitici Programı Düzenlendi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi programı düzenledi.

Eğitimler, branşlarında uzman İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlileri Muhlis Özkan, Nurcan Esin, Ferhat Perçin ve İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Başkanı Tolga Özer tarafından verildi.

Eğitime katılan kursiyerler, genel yangın eğitimi verebilmeyi, ilk yardım ve yanık durumunda nasıl müdahale edileceğini, eğitime katılacak katılımcıları seçmeyi ve eğitim grubuna dâhil etmeyi, katılımcıların ve ortamın güvenliğini sağlamayı öğrendi.

Tahliye tatbikatları, eğitim sonrası değerlendirme ve kayıtları tutabilme konularında da eğitim alan başarılı katılımcılara sertifikaları 45 saatlik eğitim programının sonunda teslim edildi.