0850 622 67 00

Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN İGÜ’de

Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken, “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Kurumlara Yansımaları” başlıklı sunumu ile İstanbul Gelişim Üniversitesi idari ve akademik personeli ile bir araya geldi.

Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite standartlarıyla uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemler hakkında bilgilerin paylaşıldığı sunumda, eğitim-öğretim politikası, araştırma politikası, topluma hizmet politikası gibi önemli başlıkların da altı çizildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuğba Yanpar Yelken’in sunumu, kurum içi kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi ile ilgili önerilerle son buldu.