0850 622 67 00

Rektör'ün Mesajı

Sevgili Gençler;

Üniversiteler teknoloji ve bilgi toplumuna geçişte öncü rol oynayan,   evrensel değerleri ulusal değerlerle bütünleştirerek bireylere sunan en önemli eğitim kurumlarıdır. Bizler bunun bilincinde olarak, özgüvenli, katılımcı, toplumsal değerlere önem veren, bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünen bireyleri uluslararası standartlarda yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve araştırmada çağın gereklerine uygun olarak nitelikli ve evrensel ölçütlerde hizmeti gaye edinmiş olan İstanbul Gelişim Üniversitesi seçkin ve dinamik öğretim kadrosu ile Güzel Sanatlar, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri alanlarındaki lisans programları ve 41 farklı Meslek Yüksekokulu programı ile sizlere hizmet etme gayesindedir.  Şunu unutmayınız ki Üniversitemiz yalnızca derslerin verildiği bir yer değil, aynı zamanda gerçekleştirdiğimiz sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz ile de öğrencilerimizi hayata hazırladığımız ve yeni ufuklar kazandırdığımız bir aile ortamıdır. Aklın ve bilimin egemen olduğu, bilim insanı ve aydın kuşaklar yetiştirerek gençlerimizi her yönden yaşama hazırlamayı amaç edinen İstanbul Gelişim Üniversitesinde öğrenim görüyor olmanın gücünü, ayrıcalığını ve mutluluğunu yaşamanızı temenni eder, öğrenim hayatınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Rektör