Başkanın Mesajı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli 

Değerli öğrenciler

Çağımız artık tam anlamıyla bir eğitim çağı! Aile tarafından verilen eğitim bir yana, çocuklarımızı henüz ufak yaşlarından itibaren uzman eğitimcilere emanet ediyoruz. Kreş, ilk ve ortaokul, lise ve tüm bu yolun sonunda varılmak istenen güzel hedef; üniversitedir.

Gençlerin hayatlarının belki de en güzel ve en üretken senelerini geçireceği yıllar, üniversitesi yılları. Biz Gelişim Üniversitesi olarak açtığımız tüm kapılardan gençlerimizi kaliteli eğitimin tam da merkezine ulaştırıyoruz. Bilgiye ulaşmanın önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Ayrıca, eğitimin sadece dersliklerden, konferans salonlarından, laboratuvarlardan ibaret olmadığını da biliyoruz. Üniversitemizin sosyal ortamlarıyla öğrencilerimize bir arada yaşama kültürünü aşılıyoruz. Onlara hem okudukları bölüm ile ilgili öğrenebilecekleri her şeyi gösteriyor, hem de dünyayı ve insanlığı tanıtıyoruz. Öğrencilerimizi, girişim odaklı, araştırmacı, sorgulayıcı, üst düzeyde ahlaki değerlere sahip, çözüm odaklı ve toplumsal gelişime öncülük edecek öğrenciler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirme noktasında doğru yolda olduğumuzu da Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 üniversitesi arasında yer alarak kanıtlıyoruz.

Siz değerli öğrencilerimiz ile birlikte nitelikli ve profesyonel eğitim programlarında uluslararası kalite standartlarına uygun yeterlilikleri, akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alıp uluslararası nitelikte evrensel bir öğretim ve araştırma kurumunu var ediyoruz.  Aynı zamanda tüm bu vasıflarımızla Türkiye’nin ve dünyanın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine büyük bir katkıda bulunuyoruz.

Sevgili gençler, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avrupa'dan 54 program ile akredite edilen tek yükseköğretim kurumu ve Türkiye'de en çok akredite edilmiş programa sahip üniversite. Bu minvalde 100’ün üzerinde dünya üniversitesi ile yaptığımız iş birlikleri ile sizlerin dünya ve farklı kültürler ile iletişim kurmanızın olanaklarını artırıyoruz.

Türkiye’nin ve dünyanın finans / ticaret merkezi olan İstanbul’da yer alan kampüs alanı ile sizlere güvenli ve nitelikli öğrencilik hayatı sunuyoruz. Ayrıca, ailelerinden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek isteyen öğrencilerimiz için de sıcacık bir atmosfer yaratıyoruz. Tüm bu güzellikleri yaşamak, geleceğe giden bu güzel yolculukta 25 bin’e yakın; ulusal - uluslararası öğrenciden ve lider vasfı ile yetişmiş 23 bin mezundan oluşan ailemize katılmak için sizleri İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne güzel anılar biriktirmeye davet ediyoruz. Dünya üzerinde kalıcı iz bırakacak kişilerin sadece değişime inananlar olduğunu biliyor ve değişimin yalnızca gelişime açık insanların çabalarıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Abdülkadir Gayretli
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı