İGÜ Global

4.6.2018 17:24:41

Tüm dünyada, yüksek eğitimde ve yüksek eğitim veren kurumlarda hızlı bir uluslararasılaşma süreci görülmektedir. Gelişen teknolojiler, yükselen eğitim değerleri ve ülkelerin uyguladığı politikalar bu gelişmenin anahtar sebeplerinden sayılabilir. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında Türk öğrenci sayısı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci ve akademisyen sayısı açısından da ilk sıralarda yer alması için uluslararasılaşma konusunda stratejik bir yol haritası çizilmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin uluslararasılaşma politikasının temelinde nitelikli uluslararası öğrenciler ve akademisyenler açısından en fazla tercih edilen üniversite olma hedefi yer almaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi farklı kültürlerden öğrenci ve akademisyenleri biraraya getirerek kültürel zenginliği yüksek bir kampüs hayatı sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, yurtdışındaki üniversitelerle ikili anlaşmalar yapmaya başlamıştır ve her geçen yıl ikili anlaşmaların sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu işbirliklerini gerçekleştirirken milli değerler ile evrensel değerleri sürdürülebilirlik temelinde buluşturmayı amaçlamaktadır.