EN
EN

2018-2019 EĞITIM VE ÖĞRETIM YILI GÜZ YARIYILI ÇAP KONTENJANLARI

2018-2019 EĞITIM VE ÖĞRETIM YILI GÜZ YARIYILI ÇAP KONTENJANLARI

2018-19 EĞITIM ÖĞRETIM YILI GÜZ YARIYILI ÇAP KONTENJANLARI
 
Çift Anadal Programı Öğrenci Kontenjanları 
 
Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.
 
Çift anadal yapılacak programların kontenjanları, programların ilgili sınıfındaki başlangıç kontenjanlarının %20’sinden az olmamak üzere, Senato kararı ile belirlenir. 
 
Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık programları için belirlenen kontenjanlar sadece bu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekolulu programlarına kayıtlı olan öğrenciler için ilan edilir.
 
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız 
 
Güzel Sanatlar Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız
 
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız 
 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız
 
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız 
 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız 
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız
 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları İçin Tıklayınız 
 
Çift Anadal Programına Başvuru Koşulları
 
Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Anadal önlisans diploma programlarında ise öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 
Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık çift anadal programlarına başka fakülte veya yüksekokul lisans diploma programlarından çift anadal için başvuru yapılamaz ama bu fakülte ve yüksekokulun öğrencileri başka fakülte ve yüksekokulların çift anadal programlarına başvurabilir.
 
Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans/önlisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
 
Başvurusu sırasındaki anadal genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında  kayıt olduğu yıl itibariyle başarı sıralamasında ilk % 20 içinde bulunması gerekir.
 
Anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
 
Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile  İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift anadal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 
Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.
 
Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift anadal programına başvuruda bulunamaz.
 
Çift Anadal Programına Kabul ve Kayıt Koşulları
 
Çift anadal başvurusu için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, başvurularını akademik takvimde belirtilen tarihlerde; başvuru formu ve not döküm belgesi ile birlikte ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapar.
 
Başvuru sırasında öğrenci en fazla üç çift anadal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift anadal programına yerleştirilir.
 
Aynı anda birden fazla çift anadal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yandal yapılabilir.
 
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 
Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.
 
Çift anadal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 
Daha detaylı bilgi için İGÜ Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız
Düzenlenme Tarihi: 11.06.2018
Duyurular Biz Sizi Arayalım
Adınız ve Soyadınız
E-posta
Telefon
Sorunuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Telefon Numarası
Çağrı Merkezi