EN
EN

Öğretim Üyesi İlanı

Öğretim Üyesi İlanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

        Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

        2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

        2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının;  nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)  anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenecek olup, ilgili kişilere sınav sonuçları ayrıca bildirilecektir).

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 17.07.2017 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.
 

Kadro detayları  www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No:1 Avcılar/İstanbul  -- Tel:0212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Turizm Rehberliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Ticaret (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

Sosyoloji

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Psikoloji

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Psikoloji (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Ekonomi ve Finans

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası Ticaret

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

3

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

3

Yönetim Bilişim Sistemleri

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak. Video reklamcılık, basılı reklamcılık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

1

-

1

Medya ve İletişim Sistemleri

 

  İlgili alandan doktorasını almış olmak. Grafik tasarımı, grafik animasyon ve masaüstü yaratıcılık gibi alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

 

-

-

1

Gastronomi

 

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

 

1

 

-

1

 

Gastronomi (İngilizce)*

 

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

 

1

1

1

Sosyal Hizmet

İlgili alandan veya sosyoloji alanından doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

 

1

-

3

Restorasyon ve Konservasyon

 

İlgili alandan doktorasını almış olmak.

-

-

1

Uçak-Gövde ve Motor Bakım

 

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

 

1

-

1

Lojistik

 

 

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

 

1

-

1

Uluslararası Ticaret

 

İlgili alandan doktorasını almış olmak.

 

-

-

2

Bankacılık ve Sigortacılık

 

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

 

1

-

2

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

 

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alandan doktorasını almış olmak.

-

-

1

İş Sağlığı ve Güvenliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

-

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Bilgisayar Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

2

Endüstri Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

 

1

 

1

 

1

İnşaat Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

3

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

2

Mekatronik Mühendisliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

3

Mimarlık

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

2

Mimarlık (İngilizce)*

İlgili alandan doktorasını veya doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

1

3

Biyomedikal Mühendisliği

İlgi alandan doktorasını almış olmak.

-

-

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

İç Mimarlık

Doçentliğini veya doktorasını mimarlık ya da iç mimarlık alanında yapmış olmak.

1

-

1

İletişim Tasarımı

Doçentliğini veya Sanatta yeterliliğini resim alanında yapmış olmak.

1

-

2

Grafik Tasarım

Doktorasını veya Sanatta yeterliliğini resim ya da grafik alanında yapmış olmak.

-

-

4

Sinema ve Televizyon

Doktorasını veya Sanatta yeterliliğini sinema ve televizyon alanında yapmış olmak.

-

-

2

Moda ve Tekstil Tasarımı

Doktorasını veya Sanatta yeterliliğini sinema ve televizyon alanında yapmış olmak.

-

-

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Egzersiz ve Spor Bilimleri

 

İlgili alandan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

2

 

2

 

2

 

Rekreasyon

İlgili alandan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

2

2

2

Antrenörlük Eğitimi

İlgili alandan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

2

2

2

Spor Yöneticiliği

İlgili alandan doktorasını veya doçentliği almış olmak.

2

2

2

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Veterinerlik, Kimya, Klinik Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

3

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Veterinerlik, Kimya, Klinik Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

3

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olup, yüksek Lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Dil ve Konuşma Terapisi

 

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Dil ve Konuşma Terapisi ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Ergoterapi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olmak, yüksek Lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Eczacılık Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Eczacılık Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, yüksek Lisans veya doktorasını Odyoloji ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Ortez Protez

 

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını Ortez Protez  ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Perfüzyon Teknikleri

 

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, yüksek lisans veya doktorasını Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak,  yüksek lisans veya doktorasını Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında yapmış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler (İngilizce)*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

 

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Patoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

 

-

-

3

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

-

-

1

           

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Düzenlenme Tarihi: 01.07.2017
Duyurular Biz Sizi Arayalım
Adınız ve Soyadınız
E-posta
Telefon
Sorunuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Telefon Numarası
Çağrı Merkezi