EN
EN

Dekanlıklar

Toplantı Sayısı Karar No Karar Tarihi Karar Özü Karar(PDF)
2021-07 03 24.03.2021 Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Kadir MERSİN tarafından yazılan “Dünyada ve Türkiye’de Denizyolu Taşımacılığı ve Denizyolu Taşımacılığının Çevreye Etkilerinin Analizi” adlı eserin basımı. 2021-07/03
2021-07 04 24.03.2021 Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nimet Hülya TIRMANDIOĞLU TALU’nun editörlüğünde hazırlanan “Gelisim-UWE 2020: 4th International Conference on Economics and Finance: Opportunities and Threats of the 21st Century: Digitalisation and Climate Change: Online Conference (October 22-23, 2020, Istanbul Gelisim University, Gelisim Tower, Istanbul, Turkey): Book of Abstracts” adlı eserin basımı. 2021-07/04
2021-07 05 24.03.2021 Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Pelin AYKUT’un editörlüğünde hazırlanan “Genç Ustalar Karma Sergi Kataloğu (11 Mart – 11 Nisan 2020) Gelisim Sanat Galerisi, Istanbul, Türkiye = Young Masters Mixed Exhibition (March 11th - April 11th, 2020) Gelisim Art Gallery, Istanbul, Turkey” adlı eserin basımı. 2021-07/05
2021-06 04 10.03.2021 Üniversitemizde İletişim Koordinatörlüğü’nün kurulması. 2021-06/04
2020-23 10 9.12.2020 Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği ataması. 2020-23/10
2020-21 05 4.11.2020 İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğrenci Dekanlığı” biriminin kurulması. 2020-21/05
2020-20 05 21.10.2020 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim KALE tarafından hazırlanan “Motorik & Fitness” başlıklı eserin Üniversitemiz yayımı olarak basımı. 2020-20/05
2020-20 06 21.10.2020 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol YILDIR tarafından hazırlanan “Romantizmden Günümüze Batı Resminde At İmgesi” başlıklı eserin Üniversitemiz yayımı olarak basımı. 2020-20/06
2020-20 07 21.10.2020 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Nuri SEZER tarafından hazırlanan “Simetrik İllüstrasyön” başlıklı eserin Üniversitemiz yayımı olarak basımı. 2020-20/07
2020-20 08 21.10.2020 Özgür ÖNDAY tarafından hazırlanan “Toplum 5.0 Üzerine Yazılar” başlıklı eserin Üniversitemiz yayımı olarak basımı. 2020-20/08
2020-20 09 21.10.2020 Zülal GÜNAL tarafından hazırlanan “X, Y, Z: Kişisel Gelişim ve Davranış Pınarından Süzülen Damlalar: 30 Yıllık Bilgi ve Deneyim” başlıklı eserin Üniversitemiz yayımı olarak basılmaması. 2020-20/09
2020-20 10 21.10.2020 “Journal of Sustainable Economics and Management Studies (ECOMAN)” başlıklı bilimsel hakemli derginin kuruluş çalışmalarına başlanması. 2020-20/10
2020-20 11 21.10.2020 “ART/icle Sanat ve Tasarım Dergisi = ART/icle Journal Art and Design” başlıklı bilimsel hakemli derginin kuruluş çalışmalarına başlanması. 2020-20/11
2020-20 12 21.10.2020 Üniversitemizde Topluma Hizmet Koordinatörlüğü’nün kurulması. 2020-20/12
2020-19 09 1.10.2020 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Onaylı Eğitim Organizasyonu (OEO) (FTO-Flight Training Organization / ATO-Approved Training Organization) kurulması. 2020-19/09
2020-06 12 4.03.2020 Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi İnci Selin GÜMÜŞ tarafından hazırlanan Dionysos’u Giydirmek: Sanat, Tekstil Tasarımı, Bilinç ve – Dışındakiler adlı eserin basımı hk 2020-06/12
2020-06 13 4.03.2020 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından hazırlanan USBK 2020: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 12-13 Mart 2020, İstanbul: Bildiri Özetleri Kitabı = USBK 2020: Istanbul Gelisim University, International Congress of Applied Social Sciences, March 12-13, 2020 Istanbul: Book of Abstracts adlı eserin basımı hk. 2020-06/13
2020-06 14 4.03.2020 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan ART/icle Sanat ve Tasarım Dergisi adlı hakemli derginin yayımlanması teklifinin görüşülmesi hk. 2020-06/14
2020-05 10 20.02.2020 Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği ataması hk. 2020-05/10
2019-23 05 25.12.2019 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde birim kurulması hk. 2019-23/05
2019-23 06 25.12.2019 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde birim kurulması hk. 2019-23/06
2019-22 04 6.12.2019 Üniversitemizde Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün kurulması hk. 2019-22/04
2019-19 10 23.10.2019 Üniversite Yayın Kurulu hk. 2019-19/10
2019-15 11 13.09.2019 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserlerin basımı hk. 2019-15/11
2019-15 12 13.09.2019 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık ÇAKAR tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-15/12
2019-15 13 13.09.2019 Üniversitemiz öğrencisi Eslem ÖZBEK tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-15/13
2019-09 04 11.09.2019 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-09/04
2019-09 05 11.09.2019 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-09/05
2019-09 06 11.09.2019 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-09/06
2019-09 07 11.06.2019 Üniversitemiz eski Öğretim Üyesi Dr. Cengiz YARDİBİ tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-09/07
2019-08 03 8.05.2019 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-08/03
2019-08 04 8.05.2019 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi B** D**’ün disiplin cezası itirazı hk. 2019-08/04
2019-08 05 8.05.2019 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi D** G**’in disiplin cezası itirazı hk. 2019-08/05
2019-08 06 8.05.2019 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi S** K**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2019-08/06
2019-08 07 8.05.2019 Üniversitemizde Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın kurulması hk. 2019-08/07
2019-07 03 24.04.2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2019-07/03
2019-06 03 11.04.2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2019-06/03
2019-05 03 22.03.2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Doç. Dr. C** M**’nın dosyası hk. 2019-05/03
2019-05 04 22.03.2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. İ** G** Y**’nun dosyası hk. 2019-05/04
2019-05 05 22.03.2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. M** S** S**’ın dosyası hk. 2019-05/05
2019-04 03 28.02.2019 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-04/03
2019-04 04 28.02.2019 Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-04/04
2019-04 05 28.02.2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2019-04/05
2019-04 06 28.02.2019 Bilgi İşlem Daire Başkanı ataması hk. 2019-04/06
2019-04 07 28.02.2019 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ataması hk. 2019-04/07
2019-04 08 28.02.2019 Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı ataması hk. 2019-04/08
2019-04 09 28.02.2019 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ataması hk. 2019-04/09
2019-04 10 28.02.2019 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ataması hk. 2019-04/10
2019-04 11 28.02.2019 Hukuk Müşaviri ataması hk. 2019-04/11
2019-04 12 28.02.2019 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürü ataması hk. 2019-04/12
2019-04 13 28.02.2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü ataması hk. 2019-04/13
2019-03 03 20.02.2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. M** E** B**’ın dosyası hk. 2019-03/03
2019-03 04 20.02.2019 *** Enstitüsü 1** numaralı öğrencisi C** D** A**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2019-03/04
2019-03 05 20.02.2019 *** Yüksekokulu Müdürlüğü’nün Doç. Dr. O** T**’nu görevlendirilmesi talebi hk. 2019-03/05
2019-03 06 20.02.2019 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-03/06
2019-03 07 20.02.2019 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. R** K** tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2019-03/07
2019-03 08 20.02.2019 İstanbul Gelişim Üniversitesi Popüler Psikoloji Dergisi’nin kapatılması hk. 2019-03/08
2019-03 09 20.02.2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2019-03/09
2019-02 03 1.02.2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. N** H**’nun dosyası hk. 2019-02/03
2019-02 04 1.02.2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. B** Ç**’un dosyası hk. 2019-02/04
2019-02 05 1.02.2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. S** Ş**’in dosyası hk. 2019-02/05
2019-02 06 1.02.2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. H** D**’nin dosyası hk. 2019-02/06
2019-02 07 1.02.2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. K** Ç**’in dosyası hk. 2019-02/07
2019-02 08 1.02.2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. H** D**’ın dosyası hk. 2019-02/08
2019-02 09 1.02.2019 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. S** K** D**’nın dosyası hk. 2019-02/09
2019-02 10 1.02.2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. E** K**’ın dosyası hk. 2019-02/10
2019-02 11 1.02.2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. D** T** D**’nun dosyası hk. 2019-02/11
2019-02 12 1.02.2019 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. T** Y** E**’nin dosyası hk. 2019-02/12
2019-02 13 1.02.2019 Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği ataması hk. 2019-02/13
2019-01 03 4.01.2019 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-01/03
2019-01 04 4.01.2019 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-01/04
2019-01 05 4.01.2019 Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-01/05
2019-01 06 4.01.2019 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2019-01/06
2019-01 07 4.01.2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanı hk. 2019-01/07
2018-16 03 26.12.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü “Doçent” kadrosuna başvuran yabancı uyruklu Doç. Dr. I** M**’in dosyası hk. 2018-16/03
2018-16 04 26.12.2018 İstanbul Gelişim *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi B** T**’un disiplin cezası itirazı hk. 2018-16/04
2018-16 05 26.12.2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi Z** Y**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-16/05
2018-15 03 14.12.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü “Profesör” kadrosuna başvuran yabancı uyruklu Prof. Dr. H** H** E**-S** M**’in dosyası hk. 2018-15/03
2018-15 04 14.12.2018 İktisadi, *** Fakültesi’nin 1** numaralı öğrencisi D** F** E**’un dilekçesi hk. 2018-15/04
2018-14 03 19.11.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için “profesör” kadrosuna başvuran yabancı uyruklu Prof. Dr. H** H** E**-S** M**’ın bilim jürisi hk. 2018-14/03
2018-14 04 19.11.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü “Doçent” kadrosuna başvuran yabancı uyruklu Doç. Dr. S** A** K**’un dosyası hk. 2018-14/04
2018-13 03 10.10.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. B** Ç**’in dosyası hk. 2018-13/03
2018-13 04 10.10.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. T** Ç**’ın dosyası hk. 2018-13/04
2018-13 05 10.10.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. G** M** S**’in dosyası hk. 2018-13/05
2018-13 06 10.10.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Ç** B**’un dosyası hk. 2018-13/06
2018-13 07 10.10.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. F** Ç**’nin dosyası hk. 2018-13/07
2018-13 08 10.10.2018 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-13/08
2018-13 09 10.10.2018 Üniversitemiz tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-13/09
2018-13 10 10.10.2018 Üniversitemiz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ş** G** U** tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-13/10
2018-13 11 10.10.2018 Üniversitemiz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi C** T** tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-13/11
2018-13 12 10.10.2018 Üniversitemiz Öğretim Elemanı Öğr. Gör. M** B** tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-13/12
2018-13 13 10.10.2018 Üniversitemizde Eğitim Destek Koordinatörlüğü’nün kurulması hk. 2018-13/13
2018-13 14 10.10.2018 Üniversitemizde Araştırma Destek Koordinatörlüğü’nün kurulması hk. 2018-13/14
2018-13 15 10.10.2018 Üniversitemizde İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’nün kurulması hk. 2018-13/15
2018-13 16 10.10.2018 Üniversitemizde Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulması hk. 2018-13/16
2018-13 17 10.10.2018 Üniversitemizde Kalite Koordinatörlüğü’nün kurulması hk 2018-13/17
2018-13 18 10.10.2018 Üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün kurulması hk. 2018-13/18
2018-13 19 10.10.2018 Üniversitemiz Stratejik Planlama ve Kalite Güvence Ofisi’nin isim değişikliği hk. 2018-13/19
2018-13 20 10.10.2018 Üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi’nin isim değişikliği hk. 2018-13/20
2018-13 21 10.10.2018 Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü hk. 2018-13/21
2018-13 22 10.10.2018 Üniversitemizde Mediko Sosyal Müdürlüğü’nün kurulması hk. 2018-13/22
2018-13 23 10.10.2018 Üniversitemizde İlkyardım Eğitim Merkezi’nin kurulması hk. 2018-13/23
2018-12 03 12.09.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. M** R** H** Ç**’nin dosyası hk. 2018-12/03
2018-12 04 12.09.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Y** Ç**’in dosyası hk. 2018-12/04
2018-12 05 12.09.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. M** A**’in dosyası hk. 2018-12/05
2018-12 06 12.09.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. K** K**’nın dosyası hk. 2018-12/06
2018-12 07 12.09.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. S** K**’nin dosyası hk. 2018-12/07
2018-12 08 12.09.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. A** R** C**’ın dosyası hk. 2018-12/08
2018-12 09 12.09.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. H** D**’ın dosyası hk. 2018-12/09
2018-12 10 12.09.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. A** B**’un dosyası hk. 2018-12/10
2018-12 11 12.09.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. A** K**’ın dosyası hk. 2018-12/11
2018-12 12 12.09.2018 Üniversitemiz ** Yüksekokulu, ** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. F** C**’ın dosyası hk. 2018-12/12
2018-12 13 12.09.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** Bölümü (İngilizce) için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-12/13
2018-12 14 12.09.2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2018-12/14
2018-11 03 2.08.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Ö** S**’nun dosyası hk. 2018-11/03
2018-11 04 2.08.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. A** Y**’ın dosyası hk 2018-11/04
2018-11 05 2.08.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. S** A** Ö**’ın dosyası hk. 2018-11/05
2018-11 06 2.08.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. E** N**’in dosyası hk 2018-11/06
2018-11 07 2.08.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. H** K**’un dosyası hk. 2018-11/07
2018-11 08 2.08.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Doç. Dr. Ü** T**’ın dosyası hk. 2018-11/08
2018-11 09 2.08.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. A** K**’ın bilim jürisi hk. 2018-11/09
2018-10 03 11.07.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/03
2018-10 04 11.07.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/04
2018-10 05 11.07.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/05
2018-10 06 11.07.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/06
2018-10 07 11.07.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/07
2018-10 08 11.07.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/08
2018-10 09 11.07.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/09
2018-10 10 11.07.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/10
2018-10 11 11.07.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/11
2018-10 12 11.07.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/12
2018-10 13 11.07.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/13
2018-10 14 11.07.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/14
2018-10 15 11.07.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-10/15
2018-09 03 1.06.2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi M** Ç**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-09/03
2018-09 04 1.06.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi Ş** Ş**’in disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/04
2018-09 05 1.06.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi A** B**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/05
2018-09 06 1.06.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi A** K**’nın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/06
2018-09 07 1.06.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi M** A**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/07
2018-09 08 1.06.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi M** K**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/08
2018-09 09 1.06.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi O** Ö**’nun disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/09
2018-09 10 1.06.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi B** Ç**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/10
2018-09 11 1.06.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi F** A**’ın disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/11
2018-09 12 1.06.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi S** İ**’in disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/12
2018-09 13 1.06.2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi M** A**’un disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/13
2018-09 14 1.06.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi A** M** O**’un disiplin cezası itirazı hk. 2018-09/14
2018-08 03 9.05.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi E** E**’in disiplin cezasına itirazı hk. 2018-08/03
2018-08 04 9.05.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk 2018-08/04
2018-07 03 18.04.2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi M** F** A** tarafından hazırlanan “Mimari Kimlik: Kazdağları Bölgesi” adlı eserin basımı hk. 2018-07/03
2018-07 04 18.04.2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi M** F** A** tarafından hazırlanan “Eski İstanbul’da Mimari Kimlik: Üsküdar, Zeytinburnu, Suriçi” adlı eserin basımı hk. 2018-07/04
2018-07 05 18.04.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi F** N** O**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-07/05
2018-07 06 18.04.2018 Üniversitemizde Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı biriminin kurulması hk. 2018-07/06
2018-07 07 18.04.2018 Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün lağvedilmesi hk. 2018-07/07
2018-06 03 21.03.2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Emre AYDEMİR tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-06/03
2018-06 04 21.03.2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin ÇAKIR tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-06/04
2018-05 03 5.03.2018 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemizde çalışacak olan yabancı uyruklu öğretim elemanları hk. 2018-05/03
2018-05 04 5.03.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. E** M**’nun dosyası hk. 2018-05/04
2018-05 05 5.03.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. A** H**’nun dosyası hk. 2018-05/05
2018-05 06 5.03.2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi S** A**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-05/06
2018-05 07 5.03.2018 Üniversitemiz yayını olan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences) adlı derginin editör yardımcılığı ve yazı kurulu üyeliklerine yeni öğretim elemanlarının atanması hk. 2018-05/07
2018-04 03 14.02.2018 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. N** U**’yu görevlendirmesi hk. 2018-04/03
2018-04 04 14.02.2018 *** Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M** F** A**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-04/04
2018-04 05 14.02.2018 *** Fakültesi 1** numaralı öğrencisi Ş** E**’in disiplin cezasına itirazı hk. 2018-04/05
2018-04 06 14.02.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. R** Y**’ın dosyası hk. 2018-04/06
2018-04 07 14.02.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Doç. Dr. M** G** K**’ın dosyası hk. 2018-04/07
2018-04 08 14.02.2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin üye olduğu CIRIEC’in Uluslararası Konsey Toplantısına katılma hususu hk. 2018-04/08
2018-03 03 7.02.2018 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü ataması hk. 2018-03/03
2018-02 03 26.01.2018 Üniversitemizde Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışma Ofisi kurulması hk. 2018-02/03
2018-02 04 26.01.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. N** U**’nun dosyası hk. 2018-02/04
2018-02 05 26.01.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** bölümü için ilan edilen “Doçent” kadrosuna başvuran Doç. Dr. M** K** B**’nın dosyası hk. 2018-02/05
2018-02 06 26.01.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. H** Ç**’ ın dosyası hk. 2018-02/06
2018-02 07 26.01.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. B** Y**’ ın dosyası hk 2018-02/07
2018-02 08 26.01.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu *** bölümü için ilan edilen “Profesör” kadrosuna başvuran Prof. Dr. M** K**’ nın dosyası hk.. 2018-02/08
2018-01 03 3.01.2018 Üniversitemizde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kurulması hk. 2018-01/03
2018-01 04 3.01.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01/04
2018-01 05 3.01.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01/05
2018-01 06 3.01.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01/06
2018-01 07 3.01.2018 Üniversitemiz *** Fakültesi, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01/07
2018-01 08 3.01.2018 Üniversitemiz ***Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01/08
2018-01 09 3.01.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01/09
2018-01 10 3.01.2018 Üniversitemiz *** Yüksekokulu, *** Bölümü için ilan edilen “profesör” kadrosuna başvuranların bilim jürisinin kurulması hk. 2018-01/10
2018-01 11 3.01.2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi M** A**’un disiplin cezasına itirazı hk. 2018-01/11
2018-01 12 3.01.2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi G** G**’in disiplin cezasına itirazı hk. 2018-01/12
2018-01 13 3.01.2018 *** Yüksekokulu 1** numaralı öğrencisi M** A**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-01/13
2018-01 14 3.01.2018 *** Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M** F** A**’ın disiplin cezasına itirazı hk. 2018-01/14
2018-01 15 3.01.2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İŞCAN tarafından hazırlanacak eserin Türkçe yayın haklarının satın alınması hk. 2018-01/15
2018-01 16 3.01.2018 Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNERİ, Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÜNEY ve Yrd. Doç. Dr. Onur Okan DEMİRCİ tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-01/16
2018-01 17 3.01.2018 Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İŞCAN tarafından hazırlanacak eserin Türkçe yayın haklarının satın alınması hk. 2018-01/17
2018-01 18 3.01.2018 Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNERİ, Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÜNEY ve Yrd. Doç. Dr. Onur Okan DEMİRCİ tarafından hazırlanan eserin basımı hk. 2018-01/18
Biz Sizi Arayalım
Adınız ve Soyadınız
E-posta
Telefon
Sorunuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Telefon Numarası
Çağrı Merkezi